Arabic Russian English
Üye Girişi Üye Ol

"Türkiye'de ilk ve tek yerli Center Pivot üreticisiyiz"

HABERLER

Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 14-16 Kasım 2013 tarihlerinde Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ve KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz'ın da panelist olarak katıldığı "Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu'nun açılışı gerçekleştirildi.

         

 

14.11.2013 Programı

Açılışta KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve UNİKOP  tanıtımı yapıldı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü ve UNİKOP Kurucu Başkanı Sayın Prof.Dr. Hakkı Gökbel ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek konuştu.

Sempozyum çerçevesinde gerçekleştirilen özel oturumda T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın M.Mehdi Eker ve T.C. Kalkınma Bakanı Sayın Dr.Cevdet Yılmaz konuşma yaptı ve soruları cevapladı.

Açılışta konuşma yapan T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın M.Mehdi Eker;

"GAP'TAKİ TECRÜBELERİMİZİ KOP'A AKTARMAK ZORUNDAYIZ"

Sempozyuma panelist olarak katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, "Türkiye artık merkezi planlamadan bölgesel kalkınmaya dinamiklerini harekete geçirmeyi benimsemiştir. Bugün KOP projesinde de bu sempozyumda da bu sinerjiyi ve aynı anlayışı görüyoruz. 5 devlet ve 2 vakıf üniversitesi, ev sahibi bir kamu kuruluşu, özel sektörler, sivil toplum kuruluşları hepsi bir arada. Aynı bu birliktelik gibi GAP'tan büyük tecrübe kazandık bunu KOP'a da aktarmak zorundayız. Birikimiyle ve sonuçlarıyla KOP bileşenlerine aktarmak durumundayız." dedi.

"HATALARI TELAFİ ETMEK İÇİN 85 MİLYON LİRA HARCADIK"

GAP ve KOP'un sadece tarım, hayvancılık ve sulamadan ibaret olmadığına değinen Eker, "Bu proje sektörel bir projedir. Bunun için tarımsal sulamanın ve altyapının lokomotif olma durumunu da göz ardı edemeyiz. Tüm bu önemli etkenler için bu projeyi gerçekleştirirken GAP'ta geçmişte yapılan hatalar 50 bin hektar tarım arazisinin tuzlanmasına ve kuraklaşmasına sebep oldu. Bunu kurtarmak için Harran Ovası'ndaki 50 bin hektar arazinin 85 milyon lira harcayarak yıkanıp tekrar tarıma uygun hale getirilmesini sağladık." dedi.

"KOP  DA MARMARAY GİBİ BİR RÜYADIR"

Bir rüyanın gerçekleştiğinin altını çizen Eker, "KOP projesi de Marmaray gibi rüyalardan biridir. Bugün Türkiye hafızası giderek daha çok yerine oturan ve gücünü ve kapasitesini bütün sahalarda daha iyi kullanan bir konuma geldi. Konya Ovası Sulama Projesi de bununla ilgili çalışmalardan bir tanesidir. Ama bölgenin yağış miktarı az, su kaynakları yetersiz. 3 milyon hektar tarım arazisinin sadece yüzde 30'unda sulu tarım yapılıyor ve çoğu da bu nedenle nadasa bırakılıyor. Türkiye nadasının ise toplamının beşte biri burada. Bu alanı sulamayabilirsek bu 1 milyon hektar demek bu da 5 milyon ton buğday demektir. Tarımda kullanılan suyun yüzde 60'ı yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Suyun uygun olmayan kullanımı ve su tüketimi yüksek ürün seçilmesi nedeniyle her yıl 3 milimetre civarında yer altı su seviyesi azalıyor. Bunun bir sonucu olarak da kuyulardan su çekmek için kullanılan elektrik maliyeti de artırıyor." dedi.

Açılışta konuşma yapan T.C. Kalkınma Bakanı Sayın Dr.Cevdet Yılmaz ;

"KALKINMA TÜM BÖLGELERİMİZİN GÜCÜYLE OLUR"

Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, "Türkiye son 10 yılda ciddi mesafeler kaydetti. Tüm toplumsal kesimlerimizin sahiplendiği 2023 vizyonundaki hedeflerimizde dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda gayret sarf ediyoruz. Tabi bu da insan odaklı bir kalkınma anlayışının bir yansımasıdır. Bunun için de kalkınma planına sosyal konulardan başlıyoruz. İnsanımızla, donanımımızla, coğrafya ve tarihimizle gelişme göstereceğiz. Bu yolda nitelikli insan ve güçlü toplum anlayışıyla aynı zamanda fırsat eşitliğini temel hak ve özgürlükleri de vurguluyoruz. Bu özellikleri ileriye taşırsak kalkınmayı da başarabiliriz." dedi.

"YEREL DİNAMİKLERİ SÜRECE KATMALIYIZ"

Kalkınma sürecinin tüm bölgeler üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Suyu daha verimli kullanmalıyız. Tüm Türkiye için özellikle de KOP için çok önemli. Yenilebilir kaynaklar enerji verimliliği açısından bölgede hayati öneme sahip. Sadece KOP için değil 2023 vizyonunda kapsayıcı bir kalkınma anlayışından hareket ediyoruz. Kalkınma sürecini gerçekleştirirken belli yerler üzerinden hareket edemeyiz. Tüm bölgelerimizin gücüyle kalkınmayı sağlayabiliriz. Ne kadar çok insanımızı ve sektörümüzü bu sürece katarsak o derece başarılı oluruz. Başarıyı da yerel aktiviteleri ve yerel dinamikleri sürece katarak gerçekleştirebiliriz."dedi.

"KOP BÖLGESİNİN PAYI 2 KATINA ÇIKARILDI"

KOP Bölgesine verilen değerin artırıldığını dile getiren Yılmaz, "Doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması, işletmelerin yenilikçi hale gelmesi, beşeri yapının güçlendirilmesi, kentleşme gibi eylem planlarına önem veriyoruz. Küçük sulamaların yaygınlaştırılması için önemli ödenekler tahsis ettik. Bunları KOP projelerine aktarıyoruz. Bölgeye ciddi oranda katkıda bulunuyoruz. KOP bölgesinin 10 yıl önce aldığı pay yüzde 2, bu günümüzde yüzde 4.4'e yükseldi. Bu da çok açık bir şekilde hükümetimizin bu bölgeye verdiği değeri gösteriyor." dedi.

 

Sempozyumda aşağıda yer alan paneller gerçekleştirildi.

Oda ve Borsaların Gözüyle KOP bölgesi ve Bölgesel Kalkınma,

Bölgesel Kalkınmada Ekonomik-Sosyal Politikalar ve Çalışma Hayatı,

Bölgesel Kalkına ve Üniversiteler: UNİKOP Örneği,

Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler ve KOP Bölgesi,

Gençlik ve Spor Özel Oturumu

15.11.2013 Programı

Sempozyumda aşağıda yer alan panel ve sunumlar gerçekleştirildi.

KOP Bölgesinde Tarımsal Dönüşüm

16.11.2013 Programı

UNİKOP Üyesi Üniversiteler Çalıştay gerçekleştirmiştir. Basın toplantısı ve Sempozyum basın bildirgesi açıklanmıştır.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’ YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban Çalış’ın da katıldığı ‘UNİKOP Üyesi Üniversiteler Çalıştayı ile sona erdi. UNİKOP Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakkı Gökbel tarafından 7 ana başlıktaki Sonuç Bildirgesi açıklandı.

Sempozyum Sonuç Bildirgesi aşağıda yer almaktadır.

ENERJİ-DOĞAL KAYNAKLAR

*Bölgedeki enerji verimliliğinin mevcut durumunun analiz edilmesiyle bölgede enerji verimliliğini artırıcı faaliyetlerin belirlenerek uygulamaya geçirilmesi.

* Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kullanımının bütün sektörlerdeki mikro birimlerden makro birimlere kadar bölge geneline yayılması.

* Kısa vadede mümkün görünen Ermenek Barajı’nın membaında bulunan Gevne çayından ve Kesikköprü Barajı üzerinden Kızılırmak Havzası’ndan Konya Kapalı Havzasına su transferine ilişkin etüt ve planlama çalışmalarına ivedilikle başlanılması.

* Bölgede arazi toplulaştırma projelerinin tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yapılarak bölgenin toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

 

SANAYİ-ULAŞTIRMA-LOJİSTİK

* Bölgede yapılacak demiryolu hatlarının sadece yolcu taşıma amaçlı YHT olarak değil aynı zamanda yük taşınmasına da imkan sağlayacak karma (yük+yolcu) hatlar şeklinde tasarlanması.

* Kayseri-Antalya hızlı tren hattının 2023 yılında tamamlanacak şekilde yatırım programına alınması.

*  Konya-Mersin konvansiyonel yük hattının rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi.

* Niğde Ulukışla’da bir dryport (kuruliman) yapılması.

* Bölgedeki 4 ilde yapılacak olan lojistik köy ve merkezlerin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi.

* Konya çevre yolunun çevre demiryolunu da kapsayacak şekilde planlanarak en kısa sürede yatırım programına dahil edilmesi.

* Bölge sanayisinin düşük yoğunluklu üretimden orta-yüksek teknoloji  üretime geçmesi için bir eylem planının oluşturularak uygulamaya geçirilmesi.

 

HABERLEŞME-BİLİŞİM

* KOP Bölgesinin coğrafi özellikleri ve güvenli konumu nedeniyle stratejik veri yedekleme merkezleri ve ileri teknoloji yatırımlarının desteklenmesi.

* Akıllı şehir konseptinin bölge illerinde yaygınlaştırılması.

* Bölgedeki üniversitelerin mevcut kaynaklarına yönelik envanter bilgisinin bölge paydaşları tarafından ortak kullanımına imkan sağlayacak veri tabanının oluşturulması.

* Bölge sanayisindeki firmaların küresel ölçekli uygulamalara rahat erişimini sağlayacak bilişim alt yapısı yatırımlarının TEKNOKENT ve KOSGEB tarafından desteklenmesi.

*Bölge üniversitelerinin akademik ve bilimsel projeleri ile sektörler arasında teknoloji transferini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması.

 

GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA

*KOP Bölgesinde aşı  Ar-Ge ve üretim merkezi kurulması.

*Kuraklık ve iklim değişikliği eksenli tarımsal inovasyon ve Ar-Ge merkezinin kurulması.

*Bölgedeki tarımsal altyapının rekabetçi düzeye getirilmesi.

* Bölgedeki bitki deseninin yeniden planlanması ve bölgenin ekolojik yapısına uygun yeni bitki türlerinin belirlenmesi.

* Havza bazlı teşviklerle suyu az tüketen bitkilerin desteklenmesi.

* Kuru tarımın rehabilite edilmesi.

* Küçükbaş hayvancılığın teşvik programlarıyla desteklenmesi.

* KOP Bölgesi’nin izole ve güvenli bir bölge olması nedeniyle bölgedeki tohumculuğun geliştirilmesi.

* Bölgenin en önemli sorunlarından birisi olan sosyal yapı hareketlerinin ve kırsaldan kente gerçekleşen göç hareketinin tersine çevrilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

 

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

*KOP Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmişliğinin detaylı bir şeklide tespit edilmesi.

* Yeni çıkan büyükşehir yasası kapsamında kentleşme kavramının tekrar değerlendirilmesi.

* Bilgi tabanlı ekonomik gelişmenin sağlanması.

* Bölgedeki kamu kuruluşları tarafından Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek alternatif programların oluşturulması.

* KOP BKİ bünyesinde bölge üniversiteleri tarafından gerçekleştirilecek bölgesel kalkınmaya destek verecek araştırma ve geliştirme projeleri için özel bir fonun oluşturulması.

* Hazırlık çalışmaları devam etmekte olan KOP Eylem planının tarım odaklı kalkınmadan çok sektörlü kalkınmaya dönüşümü tetikleyecek bir yapıda ve çok geniş kapsamlı olarak çıkması.

* Bölgesel kalkınmayla ilgili yerelde faaliyet gösteren bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölge kalkınmasında daha etkin rol alabilmelerini sağlayacak gerekli yasal iyileştirmelerin yapılması.

* Bölgesel kalkınmayla ilgili dünyadaki trendlerin takip edilerek başarılı uygulamaların örnek alınması ve bu örneklerden yola çıkarak bölgesel özelliklere uygun ve özgün bölgesel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması.

* Doğu ve güneydoğu illerinde başarıyla uygulanan SODES programının KOP Bölgesi’nde de uygulanması.

* Onuncu kalkınma planının önceliği olan “nitelikli insan, güçlü toplum” başlığı altında insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımı çerçevesinde bölgedeki beşeri sermayenin bölge üniversitelerinin güçleriyle geliştirilmesi.

 

KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM

* İlk taslağında Konya ilinin de yer aldığı “Cazibe Merkezleri Programı”nın bir an önce hayata geçirilerek bölgedeki diğer illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi.

* Bölgenin turizm potansiyelini (sağlık, ekoturizm, inanç, kültür, vb.) harekete geçirebilecek olan kültür varlıklarının, doğal kaynaklarının ve halk kültürünün envanterinin çıkarılması.

* Bölgenin turizm potansiyelinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi için bir turizm master planı hazırlanması ve belirlenecek eylemlerin bir an önce hayata geçirilmesi.

* Sporun fiziksel ve ruhsal gelişime katkısı hakkında bölge halkının bilinçlendirilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için bölgede sporun gelişimine yönelik faaliyetlerin artırılması.

* Spor Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Spor Hizmetleri İl Müdürlükleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin  destekleriyle bölgenin spor alt yapısının kurulması.

* Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ülkemiz ve bölgemiz refahına katkı sağlayacak yenilikçi fikirlerin ön plana çıkarıldığı ortak faaliyetlerde buluşturulması.

 

SAĞLIK BİLİMLER

*Bölgenin sağlık turizmi açısından cazibe haline getirilmesi.

*Bölgedeki gelişmiş sağlık birimlerinin kaynaklarını kullanarak toplum sağlığının özellikle kırsal alanlarda iyileştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması.

*Toplumun dezavantajlı guruplarına yönelik rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması.

deneme deneme deneme deneme deneme
Teknik Servis

Teknik Servisimizi
7/24 arayabilirsiniz.

0533 472 42 27

Bütün hakları saklıdır. ©2012 Atlantis Mühendislik